Algemene reisvoorwaarden

Going Africa Safaris

Algemene Reisvoorwaarden

Aan wat we publiceren wordt grote aandacht besteed. We geven vrij gedetailleerde dagprogramma’s om een zo goed mogelijk beeld te geven van de reis. Afrika is Afrika en er zijn altijd factoren die invloed kunnen hebben op de uitvoering van de reis. Aanpassing van dienstregelingen, kapotte wegen, slecht weer of materiaalpech is hiervan een aantal voorbeelden.
Vanzelfsprekend mag u er van uitgaan dat we er alles aan doen om de kwaliteit en het karakter van de reis zoveel mogelijk te handhaven. Maar overmachtsituaties kunnen er altijd zijn.
Onze offertes zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van vluchten en accommodaties. Mocht één van de aangeboden accommodaties onverwacht niet beschikbaar zijn, dan reserveren wij voor u een alternatieve en minstens gelijkwaardige accommodatie.
Going Africa Safaris maakt voor excursies gebruik van lokale vertegenwoordigers. Voor lokale vertegenwoordigers waar Going Africa Safaris niet in bemiddelt, draagt Going Africa Safaris geen enkele verantwoordelijkheid.
Waar Going Africa Safaris op de website verwijst naar andere websites is dit met informatieve bedoelingen. Going Africa Safaris draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites.

Download hier de Reisvoorwaarden.

Aansprakelijkheidsverzekering

Natuurlijk hopen dat we nooit aanspraak hoeven te maken op deze verzekering. Tot op heden is dat ook niet het geval. Ondanks dat we uw safari zo goed mogelijk proberen te organiseren en uit te voeren, blijft een ongeluk(je) altijd mogelijk. Omstandigheden in Afrika zijn nu eenmaal anders dan in Nederland of België. We weten dit door onze vele inspectie en studiereizen naar dit mooie continent.
Hoewel we hiertoe niet verplicht zijn, heeft Going Africa Safaris wel een Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dit zoals dat ook voor alle ANVR aangesloten organisaties verplicht is.
Mocht u tijdens uw reis iets overkomen waardoor u persoonlijke schade oploopt en is deze persoonlijke schade (in)direct veroorzaakt door een persoon of organisatie die door Going Africa Safaris is ingeschakeld voor uw safari, excursie of accommodatie, dan bent u c.q. zijn wij hiervoor verzekerd conform Europese maatstaven. Vergoeding vindt dan ook plaats volgens de Europeesche maatstaven en niet conform die van het land waar het ongeval plaats vond. Het zal duidelijk zijn dat de Europeesche maatstaven veel gunstiger zijn.