ZoekenNieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van Going Africa Safaris? Vraag dan onze nieuwsbrief aan.


Printen | E-mail

Going Africa Safaris deelnemer Calamiteitenfonds

CalamiteitenfondsGoing Africa Safaris is vanaf 1 juli 2011 aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Nieuwe boekingen vallen daarmee binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds en de op deze internetsite gepubliceerde reizen vallen tevens onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De reizen die we via maatwerk voor u samenstellen, vallen natuurlijk ook onder de voorvaarden van de garantieregeling.

Boekt u een reis via Going Africa Safaris, zijn we volgens de regeling verplicht om per party € 2,50 in rekening te brengen en af te dragen aan het Calamiteitenfonds.

Op onze overeenkomsten zijn dus de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SCR), gevestigd te Rotterdam, Admiraliteitskade 40, 3063 ED, mede van toepassing.
Deze voorwaarden liggen bij de SCR ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, en worden op verzoek aan de SCR onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.calamiteitenfonds.nl

De voorwaarden kunt u ook hier lezen.

  Calamiteitenfonds  

 

FOLLOW OUR
AFRICA TRACKS ...
Volg Going Africa Safaris op Twitter
                  Volg Going Africa Safaris via Facebook
Volg Going Africa Safaris via Youtube
                 

Powered by Internet 1-2-3 | Sitemap