AAN WELKE EISEN MOET EEN CORONA-VOUCHER VOLDOEN?

SGR-deelnemers kunnen eigen ontworpen Corona-voucher uit te geven. Echter een voucher dient volgens het SGR in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  • de waarde van de voucher, dat is de door de klant op moment van annuleren reeds (aan)betaalde reissom;
  • de naam van de hoofdboeker van de geannuleerde reis;
  • de uitgiftedatum;
  • de einddatum (maximaal 1 jaar na uitgiftedatum);
  • de term: ‘Corona-voucher’;
  • de verwijzing dat de garantieregeling van SGR van toepassing is conform het bestuursbesluit van 16 maart 2020.