Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?

Uw reis vindt plaats buiten de EU. Derhalve worden ook noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. De reisdienstverleners aldaar zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.