Huidige maatregelen per bestemming

Voor de landen die nu de grenzen voor toerisme hebben geopend gelden lokale overheidsmaatregelen. Deze maatregelen kunnen zeer regelmatig en naar gelang de omstandigheden veranderen.

We hebben de keuze gemaakt om geen opsomming per bestemming te geven, maar om bij vragen u de dan actuele overheidsmaatregelen te geven. Zelf ook meer aanvullende informatie inwinnen wordt geadviseerd.