Is reizen naar een land met ‘code oranje’ nu mogelijk/wenselijk?

Dat is in principe mogelijk, maar is wel van veel factoren en voorwaarden afhankelijk. Natuurlijk van de regelgeving van onze overheid en we moeten ons dan zelf de vraag stellen of we dit wel moeten willen.

Nu reizen, naar de op dit moment rustige gebieden en accommodaties met goede maatregelen, zal ongetwijfeld een meerwaarde hebben. Sommige andere Europese landen hanteren soms andere adviezen die reizen naar een aantal Afrikaanse landen al wel mogelijk maken.

Dat maakt het natuurlijk wel wrang en tegelijkertijd onoverzichtelijk. Moeten we dat willen of moeten we corona in eigen land eerst onder controle krijgen alvorens te reizen naar verre landen?

Natuurlijk hebben we ook begrip voor de honger naar het reizen. Maar tegelijkertijd hebben ook wij onze zorgen. Kunnen we ons wel aan de spelregels houden?

Maar in de praktijk is het mogelijk dat we een safari voor u boeken naar een land (met open grenzen dat ons ook wil toelaten) dat door onze overheid op oranje staat. U accepteert dan wel alle daaraan gekoppelde voorwaarden.

Wat houdt code oranje wat in?
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken omschrijft het niet bindende advies als volgt:
“Door ernstige veiligheidsrisico’s in dit land of gebied kunnen voor reizigers gevaarlijke situaties ontstaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert u alleen naar dit gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is.
Vakantiereizen zijn niet noodzakelijk. Wanneer u besluit toch af te reizen, bereid u dan zeer goed voor”. 

Hoewel dit advies dus niet bindend is en de besmettingsgraden in de diverse landen (veel) lager zijn en/of zijn geweest dan in Nederland, wordt met “veiligheidsrisico’s” bedoeld het verhoogde risico op het ter plekke oplopen van corona. Dit met alle gevolgen van dien.
Zoals eerder aangegeven reist u veelal midden in de natuur en verblijft u in kleinschalige (meest onderbezette) accommodaties. Het besmettingsrisico is erg laag. Denk echter ook aan de quarantainemaatregelen bij uw terugkomst.

Al met al vinden we dat we u moeten adviseren om gewoon niet te vertrekken wanneer er een code oranje of rood geldt voor een bestemming. We moeten dit gewoon niet willen, hoe graag we iedereen ter plekke ook willen ondersteunen.

Going Africa Safaris werkt graag conform geldende wet- en regelgeving. Dat was vóór corona, dat is tijdens corona en dat zal ook na corona zo zijn.

We weten dat sommige andere aanbieders er anders over denken. Maar wij vinden dat we ook in dit geval de adviezen moeten volgen. Het zou toch tegenstrijdig zijn wanneer we vinden dat, puur uit eigen (commercieel) belang, veiligheid en gezondheid even wat minder voorop staat?