MOET IK MIJN AANBETALING/RESTANT BETALING VOLDOEN ALS KLANT

We begrijpen uiteraard dat u zich dit afvraagt in deze uitzonderlijke tijden. Maar ja, u moet gewoon voldoen aan de betalingsregels van de reisorganisator zoals aangegeven op uw factuur.
Als de reiziger niet tijdig voldoet aan de betalingsregels, mag de reisorganisator de reis annuleren met de daarbij behorende kosten voor de reiziger.
In individuele gevallen kunnen we als reisorganisator een belangenafweging maken om hier eventueel flexibel mee om te gaan.
Echter u moet beseffen dat cash-flow een belangrijk onderdeel is bij deze afweging.
Uw betaling valt onder de garantie van het SGR en u als klant bent dus beschermd. Of dit nu via de verplaatsing van de reis is of via middels een Corona-voucher.