Wanneer moet ik uiterlijk mijn betaling gedaan hebben?

Onder verwijzing naar onze reisvoorwaarden waarin we dit geregeld hebben, vragen we u bij boeking om per omgaande de aanbetaling (30 % van de reissom) te voldoen. Boeken we ook de vluchten voor u, dan vragen we hiervoor meteen een volledige betaling welke ook per omgaande moet worden voldaan. De restantbetaling dient uiterlijk 60 dagen voor vertrek te zijn gedaan. Op de factuur die u ter bevestiging van de boeking ontvangt, staat e.e.a. gespecificeerd in een aanbetalings- en restantbedrag weergegeven.
Boekt u binnen een termijn van 60 da gen voor vertrek, vragen we u om de volledige betaling in één keer en per omgaande te voldoen.