ZoekenNieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van Going Africa Safaris? Vraag dan onze nieuwsbrief aan.


Printen | E-mail

Privacy Policy Going Africa Safaris

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is Europese privacywetgeving die strenge eisen stelt aan de opslag, gebruik en verwerking van persoonsgegevens. Dan is er ook nog de ePrivacy Verordening, regels op het gebied van mail, cookies en telemarketing.
Going Africa Safaris heeft zich via een workshop, gegeven door Kompas Juristen, uitvoerig laten informeren over de gevolgen van de invoeringen van de AVG en welke gevolgen dit heeft voor de manier waarop we werken.
Privacy heeft altijd een grote rol gespeeld bij de manier waarop we werken. Maar de nieuwe AVG vraagt meer.
Elke reisondernemer krijgt met de invoering van de nieuwe AVG een verantwoordingsplicht. Middels documentatie moet we aan kunnen tonen dat we organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen.

We nodigen u uit om onderstaande privacy policy door te lezen. Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft. 


BOEKING 
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Grondslag
Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Met wie delen wij uw gegevens?
Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?
Privacy Statement

REISEVALUATIE

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Grondslag
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Met wie delen wij uw gegevens?

NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Grondslag
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Met wie delen wij uw gegevens?

KLACHTEN OVER DE REIS
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Grondslag
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Met wie delen wij uw gegevens?

BEMIDDELING BIJ VERZEKERINGSAANVRAAG
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Grondslag
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Met wie delen wij uw gegevens?

BEVEILIGING

Beveliging

UW RECHTEN

Uw rechten.

WIJZIGINGEN

Wijzigingen

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Vragen, opmerkingen en klachten

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Verantwoorderlijk voor de verwerking

COOKIEBELEID

Cookiebeleid
Functionele en analytische cookies
Trackingcookies
Cookies van derden


BOEKING 
Indien u voor andere personen wenst te boeken, dient u hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wanneer u een reis boekt, worden de gegevens die u ver strek t door ons vastgelegd.
Wij verzamelen gegevens waaronder:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 • Geboortedatum
 • Dieetgegevens (indien u deze wilt opgeven)
 • Noodzakelijke medische gegevens (indien u deze wilt opgeven)
 • Gegevens over de geboekte reis
 • Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering
 • Paspoortgegevens (voornamen, achternaam, paspoortnummer, datum geldigheid)


Terug naar boven

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over uw reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
 • Uw dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover u hier toestemming voor geeft.
 • Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.
 • NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
 • Paspoortgegevens voor met name het boeken van vluchten.


Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen. Dit doet u met het invullen van deze gegevens.

Terug naar boven

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

 • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
 • Medische gegevens zullen binnen 30 dagen na de reis worden verwijderd.
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.


Terug naar boven

Met wie delen wij uw gegevens?

 • Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso. 

Terug naar boven

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?
Uw reis vindt plaats buiten de EU. Derhalve worden ook noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. De reisdienstverleners aldaar zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.  

Terug naar boven

REISEVALUATIE

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, uw beoordelingen van de reis, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de reisevaluatie.

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
 • Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.


Terug naar boven

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Terug naar boven

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard.

Terug naar boven

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

Terug naar boven

NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.

Terug naar boven

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?
Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Wij vragen uw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Terug naar boven

Grondslag
Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Terug naar boven

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Terug naar boven

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

Terug naar boven

KLACHTEN OVER DE REIS

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Terug naar boven

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.


Terug naar boven

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Terug naar boven

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Terug naar boven

Met wie delen wij uw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

Terug naar boven

BEMIDDELING BIJ DE VERZEKERINGSAANVRAAG

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, gewenste dekkingsomvang, verzekeringsopties, een aanvullende privacy gevoelige slotvragen voor een juiste risicobeoordeling voor de verzekeraar.

Terug naar boven

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?
De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar.

Terug naar boven

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst

Terug naar boven

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst.

Terug naar boven

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens geven wij door aan de verzekeraar.

Terug naar boven

BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.


Terug naar boven

UW RECHTEN

Uw rechten

 • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
 • U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
  • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
  • de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
  • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • U heeft het recht op beperking van de verwerking.
 • U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.


Terug naar boven

WIJZIGINGEN

Wijzigingen
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

Terug naar boven

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Vragen, opmerkingen & klachten
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Terug naar boven

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Verantwoordelijke voor de verwerking

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEDRIJFSNAAM: Going Africa Safaris
ADRES: Heetenseweg 3b
EMAIL: paul@goingafrica.com
TEL: 0572-367950 

Terug naar boven

COOKIEBELEID

Cookiebeleid

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.

Opsomming van gehanteerde cookies:

Cookienaam: Google Analytics
Type cookie: analytisch
Levensduur: Niet langer dan 30 dagen of tot het einde van de browsersessie

Cookienaam: Wetu
Type cookie: functioneel
Levensduur: Niet langer dan 30 dagen of tot het einde van de browsersessie

Cookienaam:
Type cookie: functioneel/analytisch/tracking
Levensduur: (als hoofdregel geldt: niet langer dan nodig en niet langer dan 6 maanden bewaren).]


Terug naar boven

Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website-ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics.

Terug naar boven

Trackingcookies
Bij het bezoek aan onze website wordt u om toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies en het gebruik van de informatie. Wij maken gebruik van trackingcookies om uw voorkeuren op grond van uw surfgedrag te meten. Dit stelt ons in staat om na het bezoek aan onze website gepersonaliseerde advertenties te tonen. U kunt op de website www.youronlinechoices.com/nl/ meer te weten komen over dit soort banners. Ook kunt u dit bij uw browserinstellingen vinden. Tevens vindt u in de banners een informatie-icoon die u in staat stelt deze banners niet langer toe te staan.

Terug naar boven

Cookies van derden
Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen [zoals facebook/twitter] cookies plaatsen nadat u hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

Terug naar boven

Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

  Calamiteitenfonds  

 

FOLLOW OUR
AFRICA TRACKS ...
Volg Going Africa Safaris op Twitter
                  Volg Going Africa Safaris via Facebook
Volg Going Africa Safaris via Youtube
                 

Powered by Internet 1-2-3 | Sitemap