Verzekeringen - Going Africa Safaris

Met vertrouwen op reis!

Goed verzekerd op reis met een aflopende annulerings- en reisverzekering

Reizen en op vakantie gaan doet u voor uw plezier. Daar wilt u van genieten. Toch kan er ook wat gebeuren. Diefstal, een ongeluk of ziekte. Het kan ons allemaal overkomen; ook op vakantie.

Mocht er toch iets vervelends gebeuren, dan bent u met Europeesche Verzekeringen uitstekend beschermd tegen de eventuele gevolgen. Met een reisverzekering als er tijdens de vakantie wat gebeurt en een annuleringsverzekering wanneer u niet kunt vertrekken of plotseling naar huis moet terugkeren.

Lees voorafgaande aan het afsluiten van een verzekering goed de voorwaarden en de betreffende brochures.

Aflopende annuleringsverzekering

U heeft een vakantie geboekt en tussen het moment van boeken en vertrek bestaat de kans dat u door een onvoorziene omstandigheid niet op reis kunt gaan. Moet u de reis annuleren worden daar vaak kosten voor in rekening gebracht. Deze kunnen oplopen tot 100% van de reissom als de annulering vlak voor de vertrekdatum ligt.

Wordt u tijdens de vakantie een paar dagen in een ziekenhuis opgenomen, of moet u eerder naar huis terugkeren, dan biedt de annuleringsverzekering ook uitkomst. De niet-gebruikte reisdagen worden vergoed.

Juist bij “last-minute” reizen is het verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten; de kosten van annulering zijn dan namelijk het hoogst!
De annuleringsverzekering kent twee nuttige uitbreidingen: Waarnemer en Samengestelde reis .

Waarnemer.
Gebeurt er iets met een goede vriend of vriendin of bijvoorbeeld de persoon die op uw huis past, dan kan dat een reden zijn om uw vakantie te annuleren. Dit is niet standaard verzekerd. Met de uitbreiding “Waarnemer” kunt u dit verzekeren.

Samengestelde reis.
Bestaat uw reis uit losse onderdelen, zoals een vliegticket, accommodatie en een rondreis, dan is dit een samengestelde reis. Het uitvallen van een van de onderdelen geeft bij een gewone’ annuleringsverzekering geen recht op vergoeding van al deze onderdelen. Kiest u voor de uitbreiding “Samengestelde reis”’, dan heeft u de perfecte oplossing; de annuleringskosten van al deze onderdelen worden dan wél vergoed.

Garantie-Annulering: nog een stap verder.
Met Garantie-Annulering gaat de Europeesche nog een stap verder. Dan wordt namelijk de hele reissom vergoed als u de vakantie plotseling moet afbreken. Ook als een gedeelte van de vakantie al wél is doorgegaan.

Wat kost de verzekering?
De premie voor de Aflopende Annuleringsverzekering bedraagt (ongeveer) 5,5% van de reissom; voor de Garantie-Annulering is dit 6%. Voor de uitbreidingen “Samengestelde reis”’en “Waarnemer” wordt per uitbreiding 1% extra berekend.

Klik hier voor de verzekeringskaart.
Klik hier voor de polisvoorwaarden.

Prijzen en assurantiebelasting genoemd in de brochure zijn onderhevig aan (wettelijke) wijzigingen.

Aflopende reisverzekering

Het zal u tijdens een vakantie maar gebeuren: u wordt bestolen, krijgt pech onderweg of moet naar het ziekenhuis. Op die momenten kunt u ontdekken hoe belangrijk een goede reisverzekering is.

De reisverzekering vergoedt niet alleen de schade die op reis ontstaat door diefstal of verlies. Ook de extra kosten waar u in het buitenland voor kunt komen te staan bij ziekte en/of ongeval. Hulpverlening is een belangrijk onderdeel van de verzekering en is standaard verzekerd.

De reisverzekering biedt hulp en dekt ook de kosten als u onverwacht naar huis terug moet, bijvoorbeeld omdat een naast familielid is overleden. Of als u bijvoorbeeld een been breekt en in het ergste geval wanneer u komt te overlijden.

100% vergoeding van medische kosten gemaakt in het buitenland.
Ook met een goede zorgverzekering is het verstandig een reisverzekering af te sluiten:
repatriëring wordt ook zonder medische noodzaak vergoed met de uitbreiding Geneeskundige kosten worden hoge medische rekeningen in het buitenland 100% vergoed. (Lees de voorwaarden in de brochure.)

Complete basisdekking en uitbreidingen op maat.
De basisdekking vormt het uitgangspunt van de verzekering. Met aanvullende verzekeringen heeft u extra zekerheid, zoals de onderdelen (winter)sport, rechtsbijstand en hulp & huur vervoermiddel. Hiermee kunt u de reisverzekering aanpassen aan uw eigen wensen en omstandigheden. En u betaalt alleen voor wat u belangrijk vindt.

Kinderen gratis.
Op de reisverzekeringen van de Europeesche zijn kinderen tot vijf jaar gratis meeverzekerd.

Wat kost de verzekering?
Klik hier voor de verzekeringskaart.
Klik hier voor de polisvoorwaarden.

Prijzen en assurantiebelasting genoemd in de brochure zijn onderhevig zijn aan (wettelijke) wijzigingen.